Search

Watchful Attendance

Updated: Feb 4


Ik doe onderzoek naar hoe de Nederlandse verloskundige zorg vrouwen ondersteunt bij hun baring. Vragen die ik probeer te beantwoorden zijn onder meer wat ondersteuning inhoudt en welke aspecten ervan bijdragen aan hun baring. In de medische wereld wordt met 'iets doen' tijdens het geboorteproces vooral gerefereerd naar het uitvoeren van interventies. Een verloskundige kan echter ook 'iets doen' door simpelweg aanwezig te zijn (Karlström, Nystedt & Hildingsson, 2015), zorgvuldig te overwegen om geen interventies uit te voeren of de voortgang te bewaken om zo nodig tijdig medische interventies te kunnen toepassen. In de literatuur wordt dit “Watchful Attendance” genoemd (De Jonge, Dahlen & Downe, 2021). Door de rol van verschillende aspecten van verloskundige zorg tijdens de baring te onderzoeken, zal dit onderzoek bijdragen aan een dieper begrip van het concept van Watchful Attendance.


inspiratiebeeld-geboorte-geboortereportage

Er is momenteel een beperkte hoeveelheid op onderzoek gebaseerde kennis over de essentiële elementen van verloskundige zorg die onder Watchful Attendance vallen, aangezien deze grotendeels ondergeschikt zijn aan medische interventies. Het begrijpen van deze elementen van Watchful Attendance is uiterst belangrijk om erkenning te creëren voor het feit dat elke baring zijn eigen ritme en tijd heeft en om meer geïndividualiseerde, ondersteunende, vrouw gerichte zorg te bieden tijdens de bevalling (De Jonge, Dahlen & Downe, 2021). Bovendien ervaren veel vrouwen in Nederland de bevalling als iets traumatisch (ongeveer 10 tot 20 procent van alle Nederlandse vrouwen; Jacobs, 2019), ondanks dat ze toegang hebben tot verloskundige zorg en keuzevrijheid bij de baring - thuis of in ziekenhuis, met of zonder medicatie - op voorwaarde dat moeder en kind gezond zijn. Dit heeft de problematische consequentie dat geboorte kan worden gezien als iets om bang voor te zijn en dat vrouwen hun autonomie in dit proces verliezen. Toch is geboorte de normaalste zaak van de wereld en gebeurt het overal ter wereld. De moderne medische benadering van geboorte heeft echter het belang van zijn rol als 'rite of passage' (overgangsritueel) uit het oog verloren en legt meer nadruk op de medische aspecten van de bevalling (Reed, 2021).


Verloskundigen spelen echter al eeuwenlang een primaire en ondersteunende rol tijdens de bevalling van vrouwen. Ik wil daarom de meer onzichtbare aspecten van het werk dat ze doen, vallend onder Watchful Attendance, tijdens de bevalling bestuderen door de interactie tussen de verloskundige en de barende vrouw te bestuderen. De geprefereerde manier om dit onderzoek uit te voeren is het observeren van de acties, het gedrag en de ervaringen tijdens het proces, dit vastleggen via zowel geschreven of getypte als beeld, en er achteraf op te reflecteren door middel van interviews. Het doel is om inzicht te geven in de essentiële elementen van verloskundige ondersteuning tijdens de bevalling, waardoor een beter begrip ontstaat van wat verloskundigen doen buiten de medische kant van hun interventies. Dit onderzoek zal ik uitvoeren in het kader van een onderzoeksproject over Watchful Attendance gecoördineerd door prof. Verloskunde Ank de Jonge van de afdeling Verloskunde in Amsterdam en het UMC ziekenhuis in Amsterdam. Door nieuwe inzichten in dit concept te bieden, kan dit onderzoek bijdragen aan het verantwoorden van verloskundige ondersteuning en het documenteren van de minder eenvoudig te meten onderdelen van verloskundige zorg.


In een wereld waarin een nieuwe golf van feministische bewegingen, waaronder rechten over lichamen, en vrouwelijk leiderschap in opkomst is, komt onderzoek dat kan bijdragen aan een beter begrip van minder zichtbare, maar essentiële aspecten die de kwaliteit van zorg tijdens de geboorte bepalen, op het juiste moment.8 views0 comments