top of page

privacy statement

contactgegevens

Larissa Zanstra, gevestigd aan Van der Woudestraat 25B, 1815 VT, te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.​

Website: www.larissazanstra.com

Telefoonnummer: 0641043026

Larissa Zanstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Larissa Zanstra, zij is te bereiken via larissa.zanstra@gmail.com

2

persoonsgegevens die wij verwerken

Larissa Zanstra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Bankrekening nummer

3

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Larissa Zanstra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • etniciteit

 • seksuele leven

 • gezondheid

4

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Larissa Zanstra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Larissa Zanstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (nu niet van toepassing door KOR-regeling, in de nabije toekomst wel van toepassing).

5

geautomatiseerde besluitvorming

Larissa Zanstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Larissa Zanstra) tussen zit. 

6

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Larissa Zanstra bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Persoons- en adresgegevens > 10 jaar > Reden:  Wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding

 • Personalia (geslacht, etniciteit, seksueel leven > Levenslang > Reden: ik bewaar de foto’s op mijn laptop en/of harde schijven in mijn archief.

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding. 

7

delen van persoonsgegevens met derden

Larissa Zanstra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan het delen van jouw gegevens omdat een back-up geboortefotograaf deze moet hebben.

8

delen van beelden voor publiciteitsdoeleinden

Larissa Zanstra zal uitsluitend beelden delen voor social media, website, exposities of persmateriaal als dit overeengekomen is met jou in het consent formulier. 

9

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Larissa Zanstra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Larissa Zanstra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar larissa.zanstra@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Larissa Zanstra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Larissa Zanstra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Larissa Zanstra via larissa.zanstra@gmail.com

bottom of page